Home   Posts tagged "dyrektor"

Tag Archives: dyrektor

Misja przedszkola

Misją naszej placówki jest tworzenie, w porozumieniu z rodzicami, optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb, możliwości i predyspozycji.
Więcej


I spotkanie dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu…
Więcej