Home   O nas   Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

 Czy nieobecność dziecka w przedszkolu z powodu choroby muszę komuś zgłosić?

Każdą nieobecność dziecka należy zgłosić wychowawcy do godziny 8.00 lub w systemie iprzedszkole. Nie zgłoszenie wiąże się z brakiem odpisu od opłaty za przedszkole za dany dzień. 

 Czy w przedszkolu można podawać dziecku leki?

Pracownicy przedszkola nie podają dzieciom żadnych środków. 

 Co zrobić, kiedy dziecko zachoruje na chorobę zakaźną, np. ospę?

W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej, należy natychmiast poinformować o tym wychowawcę grupy. 

 Kiedy wychowawca musi powiadomić rodziców o tym, że dziecko przejawia złe samopoczucie lub zły stan zdrowia?

 Nauczyciel ma obowiązek powiadomić rodziców o złym samopoczuciu dziecka, kiedy dziecko ma podwyższoną temperaturę, skarży się na różnego rodzaju ból lub jeżeli zaobserwuje u dziecka inne niepokojące symptomy, np. wysypkę lub biegunkę.

 Ile trwa odpoczynek poobiedni/ w jakich godzinach się odbywa?

Odpoczynek rozpoczyna się po obiedzie – ok. godz. 12.45 – 12.50 i trwa w grupie najmłodszej do godz. 14.15, natomiast w grupach starszych do godz. 13.30/45.

 Czy podczas odpoczynku wszystkie dzieci muszą spać?

Podczas odpoczynku dzieci nie mają obowiązku spać. Zazwyczaj jednak po przedpołudniu pełnym zajęć i emocji większość przedszkolaków, szczególnie tych, które zaczynają przygodę z przedszkolem zasypia. Dzieci, które nie zasypiają słuchają w tym czasie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczyciela bądź bajek puszczanych z płyt CD. 

 Czy dzieci przebierają się na czas odpoczynku w piżamy?

Dzieci nie przebierają się na czas odpoczynku w piżamy. Zdejmują jedynie buty i te części garderoby, które ograniczają swobodę ruchów (np. spódnice, swetry itp.). 

 Czy dzieci przynoszą do przedszkola swoją pościel?

Dzieci nie przynoszą swojej pościeli. Śpią pod przedszkolnymi kocykami. Grupy młodsze odpoczywają na leżakach, starsze zaś na materacach piankowych.

 Czy dzieci w przedszkolu są wspomagane przez dorosłych podczas posiłku?

Jesteśmy w przedszkolu po to, aby wspierać dzieci w rozwoju. Naszym celem jest uczenie dzieci samodzielności, dlatego też dzieci wspomagane są podczas posiłku tylko w doraźnych sytuacjach i głównie w grupie dzieci trzyletnich rozpoczynających edukację przedszkolną.

 Moje dziecko ma alergię i nie może spożywać wszystkich produktów w przedszkolu. Co mam zrobić w takiej sytuacji?

Jeśli u dziecka jest zdiagnozowana alergia prosimy o dostarczenie do placówki zaświadczenia od lekarza. W zależności od rodzaju uczulenia np: na mleko krowie dziecko nie dostaje tego produktu a Pani/Pan może dostarczyć zamiennik po wcześniejszym uzgodnieniu do przedszkolnej kuchni . 

 Co robi przedszkole, aby dzieci chętniej jadły?

W naszym przedszkolu podstawą podania posiłku jest tzw. „szwedzki stół”. Umożliwiamy dzieciom samodzielne  nakładanie posiłków na talerze w ilości, jaka im odpowiada lub nakładamy im porcje, o jakie poproszą. Dzieci same poprzez podane na talerzach produkty wybierają to z czego np.: chcą przygotować kanapkę. Ma to służyć spróbowaniu przez dziecko nowych smaków poprzez możliwość wyboru. W takiej sytuacji dziecko zjada to na co ma ochotę w danej chwili i ile potrzebuje.

 Czy dzieci mają dostęp do picia tylko przy posiłku?

Nie. Dzieci mają dostęp do picia  wody przez cały czas pobytu w przedszkolu. W każdej sali umieszczony jest dystrybutor z wodą, z którego dzieci korzystają według potrzeb.

 Kto przygotowuje jedzenie dla dzieci? Czy jest to catering?

Przedszkole wyposażone jest we własną kuchnię, w której Panie Kucharki przygotowują dla dzieci smaczne i świeże domowe posiłki.

 Kiedy dokonywane są odpisy z opłat za świadczenia przedszkole za nieobecność dziecka?

Z uwagi na fakt, iż opłaty za świadczenia przedszkola pobierane są z góry, zgodnie z § 6 pkt 6 zawartej umowy pomiędzy Dyrektorem przedszkola a rodzicami, opłaty za usługi świadczone przez przedszkole zostaną zwrócone tylko wtedy, gdy przedszkole zostanie poinformowane o nieobecności dziecka w przedszkolu. Informację o nieobecności dziecka w przedszkolu rodzice, chcący skorzystać z odpisów pomniejszających opłaty za kolejny miesiąc, powinni zgłosić nieobecność dziecka i przewidywany czas jej trwania, w pierwszym dniu nieobecności do godziny 8.00. Gdy informacja o nieobecności dziecka zostanie zgłoszona po godz. 8.00 lub w dniach następnych, dni te przy naliczeniach potraktowane zostaną jako nieobecności niepodlegające odliczeniu. 

 Kiedy i dlaczego naliczane są odsetki?

Odsetki naliczane są tylko wtedy, gdy opłaty za przedszkole dokonywane są po terminie. Termin wnoszenia opłat ustalony został w podpisanej umowie do 15 dnia każdego miesiąca.  W przedszkolu w dniach od 11 do 15 każdego miesiąca w godz. od 800 do 1000 oraz od 1500 do 1700 umożliwiono rodzicom dokonywanie opłat bezpośrednio w kasie przedszkola. Dodatkowo rodzice mogą wnosić opłaty za przedszkole również na konta bankowe przedszkola. Rodzice podpisując umowę zobowiązali się do terminowego regulowania opłat za przedszkole.  Po 15 dniu za każdy dzień spóźnienia w opłacie przedszkole nalicza odsetki w ustawowej wysokości, tj. 13% w skali rocznej.

 O jakie ulgi w opłatach mogą starać się rodzice?

Rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów posiłków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

 Co się dzieje z nadpłatami opłat, w sytuacji gdy dziecko zakończyło uczęszczanie do przedszkola?

W sytuacji gdy dziecko zakończyło uczęszczanie do przedszkola, nadpłaty (za wyżywienie oraz usługi przedszkola w zakresie przekraczającym 5 godzin dziennie) wynikające ze zgłoszonych nieobecności dzieci, rozliczane są w miesiącu następnym (w trakcie roku szkolnego) lub we wrześniu (po zakończeniu roku szkolnego) i podlegają zwrotowi.