Home   Strefa Rodzica   Opłaty

Opłaty

Informujemy, że należności za przedszkole zostały opublikowane na Państwa kontach w panelu rodzica.

Opłat za pobyt dziecka w przedszkolu i wyżywienie można dokonywać w wyznaczonych dniach w kasie przedszkola w godzinach 8-17 lub przelewem na konto.

Opłaty edukacyjne:

84 8004 0002 2001 0000 1733 0001

Wyżywienie:

73 8004 0002 2001 0000 1733 0005

Rada rodziców:

46 8004 0002 2001 0000 1733 0006

Uchwały w sprawie opłat za przedszkola w gminie Raszyn:
Uchwała Rady Gminy Raszyn z 26.06.2014

 WAŻNE

Z uwagi na fakt, że wszystkie opłaty za przedszkole mogą być dokonywane bezpośrednio na rachunki bankowe, wpłaty gotówkowe będą przyjmowane wyłącznie w kasie na ulicy Pruszkowskiej 21 c.

WPŁATY NA KONTO

Rodzice opłacający płatności za przedszkole bezpośrednio na rachunek bankowy proszeni są o dokonywanie płatności do 15-tego każdego miesiąca. Jednocześnie informujemy, że za datę wpłaty zgodnie z art. 454 § 1 KC przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy przedszkola.  Wpłaty, które wpłyną po 15-tym  zostaną obciążone odsetkami z tytułu nieterminowych wpłat.

WPŁATY GOTÓWKOWE

Informujemy, że wpłat gotówkowych można dokonać przy ul. Pruszkowskiej w godzinach pracy sekretariatu.

 

wniosek o zwrot nadpłaty