Home   O nas   Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

Treści edukacyjne określone w podstawie programowej (Dziennik Ustaw – Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego z 24 lutego 2017 roku) realizowane są poprzez różne rodzaje aktywności dziecięcej. Nasze przedszkolaki poznają otaczający je świat na wiele sposobów.

 

 Codzienne zajęcia

Prowadzone są w formie zajęć zorganizowanych z całą grupą oraz w małych zespołach i indywidualnie. W oparciu o różnorodne programy i metody (m. in. Weroniki Sherborne, Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, program E. Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”, dramę, pedagogikę zabawy, metodę projektu) dzieci dowiadują się nowych rzeczy, eksperymentują, rozwijają wyobraźnię twórczą, doświadczają, odkrywają, przeżywają. Podstawową formą pracy jest zabawa. Kończąc przedszkole, dzieci osiągają gotowość szkolną do podjęcia nauki w szkole.

 Projekty Badawcze

Od ciekawości do rzetelnej wiedzy. Metoda projektu to metoda pracy pedagogicznej, która na świecie funkcjonuje już od lat. My odkrywamy ją na nowo. Istotą metody projektów jest zdobywanie przez dzieci wiedzy na temat interesującego je zagadnienia, zjawiska. Dzieci zadają pytania, formułują hipotezy, by poprzez rozmowy ze specjalistami, obserwacje, wycieczki terenowe, eksperymenty, gromadzenie informacji uzyskać odpowiedzi na postawione wcześniej pytania. Zakończenie projektu to prezentacja zdobytej wiedzy – w formie własnych albumów, przedstawienia teatralnego, wystawy prac plastycznych. W realizację projektu zaangażowani są rodzice. Jako „eksperci” udzielają odpowiedzi na wiele pytań, zapraszają do swoich miejsc pracy, wspólnie z dziećmi przygotowują ciekawe prezentacje. Jako goście uczestniczą w podsumowaniu projektu.

 Wycieczki i spacery

Bogacą wiadomości i doświadczenia dzieci w zetknięciu z otoczeniem odmiennym od sali przedszkolnej. To też okazja do obserwacji świata ludzi, zwierząt, roślin i rzeczy oraz zjawisk przyrodniczych. Spacerując po najbliższej okolicy nasze przedszkolaki odpoczywają, korzystają z urozmaiconego pobytu na świeżym powietrzu, zaspokajają potrzeby ruchu. Wycieczce towarzyszy określony cel, związany z aktualną tematyką wynikającą z treści programowych na dany tydzień lub miesiąc. Przedszkolaki odwiedzają bibliotekę, zaprzyjaźnione przedszkola, szkołę, obiekty użyteczności publicznej; regularnie bywamy w teatrach, muzeach, Centrum Nauki Kopernik.

 Klub Młodego Odkrywcy

„Badam i odkrywam świat”. To zajęcia, na których stawiamy przedszkolaka w roli badacza, eksperymentatora. To wspaniała zabawa dostarczająca wielu nowych doznań, wrażeń, emocji i radości. Jednocześnie sprawia, że odkrywając to co nieznane, dziecko uczy się. „Klub Małego Odkrywcy” – zajęcia chemiczno – fizyczne organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem „Skrzydła Topoli” (gr. III, IV,V, VI)
H20, CO2 czy CH4? Większość z nas w czasach szkolnych te chemiczne łamigłówki przyprawiały o bezsenność. Ale od czego jest przedszkole? Klub Młodego Odkrywcy pozwala w sposób PRAKTYCZNY poznać dzieciom tajniki fizyki i chemi… a przede wszystkim dobrze się bawić. Zajęcia poprowadzą: pani Katarzyna Wojtczak oraz pan Michał Worotnicki, którzy będą się spotykać co 2 tygodnie z grupami starszymi.


Dzieciom o nieharmonijnym rozwoju oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi proponujemy zajęcia specjalistyczne: rewalidacyjno-terapeutyczne. Zespół specjalistów (psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, dwoje logopedów, pedagog specjalny) opracowując indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne, dostosowując metody i formy pracy do ich możliwości i potrzeb, prowadzi zajęcia indywidualne.

W ramach swoich zadań specjaliści prowadzą m.in.:

 Zajęcia logopedyczne

Zajęcia specjalistyczne mające na celu zadbanie o prawidłowy rozwój mowy dziecka, a w przypadku nieprawidłowości w mowie doprowadzenie do usunięcia lub zniwelowania tego zakłócenia. Terapia prowadzona indywidualnie z dzieckiem w przedszkolu powinna być kontynuowana w domu, aby zachować ciągłość i systematyczność. Sukces murowany!

 Terapia Integracji Sensorycznej

To terapia przez ruch. Są to najbardziej lubiane przez przedszkolaków ćwiczenia, prowadzone indywidualnie w sali przeznaczonej do terapii SI dziecko pod okiem terapeuty, a często przy jego wsparciu, wykonuje różnorodne ćwiczenia, angażujące całe ciało oraz układy zmysłów (równowagi, propriocepcji-czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku). Podczas terapii wykorzystywane są sprzęty i pomoce wspierające rozwój ruchowy dziecka oraz usprawniające jego funkcjonowanie w różnych sferach.

 Dogoterapia

Zajęcia dla dzieci z grup integracyjnych z udziałem psów polegające na wieloprofilowym usprawnianiu dzieci. Są uzupełnieniem innych zajęć terapeutycznych. Zabawy z psami – przytulanie, głaskanie, czesanie, turlanie, karmienie – wywołują uśmiech i radość na wszystkich buziach.

 Zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne

Są elementem pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne składają się działania wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne. Przy wykorzystaniu sprawdzonych oraz innowacyjnych metod (m.in.: ćwiczenia grafomotoryczne wg Tymichowej, zabawy paluszkowe, twórcze bazgroły, elementy muzykoterapii, ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych wg E. Schoplera, metoda malowania 10 palcami) psycholog skupia się głównie na wyrównywaniu niedoborów rozwojowych, które są powodem różnego rodzaju problemów u dzieci.


Jako placówka lokalna jesteśmy bardzo aktywni. Bierzemy aktywny udział w akcjach ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych: konkursy plastyczne, Sprzątanie Świata, „Cała Polska czyta dzieciom”, Dzień Pluszowego Misia, Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.

Nasza kreatywność odzwierciadla się we współpracy z licznymi organizacjami i instytucjami na terenie Raszyna i Warszawy min. z raszyńskimi przedszkolami, Światową Organizacją Wychowania Przedszkolnego OMEP, Fundacją „Dzieci Niczyje”, czasopismem „Wychowanie w przedszkolu”.