Home   Przyjaciele Zippiego

Przyjaciele Zippiego

Przyjaciele Zippiego to program dla małych dzieci o różnych umiejętnościach. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Program Przyjaciele Zippiego składa się z sześciu części, a każda z nich zawiera odrębne opowiadanie. Wiele usłyszysz o bohaterze o imieniu Zippi. Jest on patyczakiem, a jego przyjaciele to grupa chłopców i dziewczynek. Opowiadania prezentują ich w okolicznościach dobrze znanych małym dzieciom, takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie i tracenie przyjaciół, krzywdzenie, radzenie sobie ze zmianą i stratą oraz zaczynanie od nowa.

Program Przyjaciele Zippiego jest podzielony na sześć części, każda zawiera po cztery spotkania i dotyczy innych zagadnień.

UCZUCIA

Dzieci zaczynają od omawiania uczuć – smutku, szczęścia, złości, zazdrości i zdenerwowania. Ćwiczą mówienie o tym, co czują w różnych sytuacjach i poznają sposoby poprawiania samopoczucia.

KOMUNIKACJA

W ramach tej części dzieci uczą się skutecznej komunikacji. Program uczy dzieci, jak wysłuchiwać innych. Uczy je, jak prosić o pomoc i mówić to, co chce się powiedzieć, nawet w niesprzyjających okolicznościach. Często nawet „ciche” dzieci otwierają się w czasie spotkań i uczą się wyrażać siebie swobodniej.

NAWIĄZYWANIE I ZRYWANIE WIĘZI

W tej części dzieci rozmawiają o przyjaźni – jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem. Ćwiczą, jak mówić przepraszam i, jak godzić się z przyjacielem po sprzeczce.

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Ta część uczy, jak rozwiązywać konflikty, a według nauczycieli szybko sprawia, że dzieci łatwiej akceptują swoje odmienności. W szczególności dotyczy problemu krzywdzenia i tego, co dzieci mogą zrobić, jeśli ktoś krzywdzi je lub kogoś innego.

PRZEŻYWANIE ZMIANY I STRATY

Ta część stanowi refleksję nad radzeniem sobie ze zmianami, zarówno wielkimi jak i małymi. Największą zmianą ze wszystkich możliwych jest czyjaś śmierć. Mimo, że dorośli często uważają, iż śmierć jest bardzo trudnym tematem do rozmowy, małe dzieci chętnie wykorzystują okazję do otwartego mówienia na ten temat, który stał się tabu dla wielu dorosłych. Jedno spotkanie poświęcone jest odwiedzeniu miejsca pamięci lub cmentarza i może wyda się to zaskakujące, ale ono jest często określane jako najowocniej sze spotkanie z całego programu.

DAJEMY SOBIE RADĘ

Ostatnia część stanowi podsumowanie wszystkiego, czego dzieci nauczyły się – znajdowania różnych sposobów radzenia sobie z problemami, pomagania innym oraz adaptowania się do nowych sytuacji. Końcowe spotkanie jest swego rodzaju świętowaniem, połączonym z wręczaniem koron i dyplomów.

Program realizowany jest w naszym przedszkolu przez grupę IV oraz V.