Home   Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

W trosce o bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu pamiętajcie Państwo o:

 1. każdorazowym zamykaniu drzwi do przedszkola
 2. zamykaniu furtki do ogrodu przedszkolnego
 3. zgłaszaniu nauczycielowi grupy o fakcie odbioru dziecka z przedszkola (zarówno z sali jak i placu zabaw)
 4. nie przynoszeniu żadnych lekarstw do przedszkola
 5. tym, że dziecko z przedszkola odbiera osoba pełnoletnia
 6. tym, że należy zwracać uwagę na nieznane nam osoby na terenie placówki
 7. zminimalizowaniu ozdób, z którymi przychodzą dzieci do przedszkola (tj. pierścionki, kolczyki, łańcuszki)
 8. zadbaniu o właściwe obuwie oraz strój dziecka
 9. ……
 10. ……
 11. ……

Szanowni Rodzice!

Jeżeli są jeszcze inne ważne obszary, które są ważne, aby zapewnić bezpieczeństwo dziecka na terenie Przedszkola zapraszamy do współtworzenia tej listy.

 

Poniżej znajdują się dwa ważne dokumenty dotyczące bezpieczeństwa dzieci:

- odbieranie dzieci z ogrodu przedszkolnego –  LIST DO RODZICA

Plan działania przedszkola w przypadku złego stanu zdrowia dziecka

Nauczyciele i specjaliści w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności  w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom uczestniczą w różnych formach doskonalenia się, tj.

 1. Konferencja pt. „Bezpieczeństwo w szkole”
 2. Szkolenie pt. „Efektywna współpraca szkoły/ placówki z rodzicami w zakresie bezpieczeństwa dzieci na różnych etapach edukacyjnych”

 

Dzieci w przedszkolu ubezpieczone są przez PZU od następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku, gdy będzie miało miejsce takie zdarzenie należy zgłosić się do ubezpieczyciela po zakończeniu leczenia dziecka. Numer polisy dostępny jest w sekretariacie przedszkola.