Home   Rada Rodziców

Rada Rodziców

Uprzejmie informujemy, że na pierwszym zebraniu w dniu 04 października 2018 roku ukonstytuowała się Rada Rodziców.

Przed Państwem przedstawiciele Przedszkola „Pod Topolą”:
  • p. Ewa Gwadera (grupa III) – przewodnicząca
  • p. Aleksandra Cebula (grupa II) – wiceprzewodniczący
  • p. Karolina Durma (grupa I) – sekretarz 
  • p. Edyta Sobczyńska (grupa IV) – skarbnik 

Na spotkaniu został ustalony sposób przekazywania informacji – drogą mailową. Prosimy wszystkich Rodziców o stały kontakt z Waszymi przedstawicielami w grupach.

Spotkanie pełne było ciekawych pomysłów. Cieszymy się, że wśród nas są osoby, które znalazły czas na współpracę na rzecz Naszych Dzieci.

 

Numer konta Rady Rodziców:

46 8004 0002 2001 0000 1733 0006