Home   aktualności   Spotkania zespołu ds. pomocy psych-pedagogicznej

Spotkania zespołu ds. pomocy psych-pedagogicznej

Szanowni Państwo!

Zgodnie z §6 pkt 11 rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku

w sprawie warunków organizowania kształcenia i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

rodzice dziecka ze SPE oraz rodzice dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania dziecka.

pomaganieUprzejmie informujemy Państwa, że spotkanie zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej odbywają się w każdy poniedziałek, w godz. 13:00-14:00.

Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu zespołu proszone są o wcześniejsze poinformowanie pedagoga.

Zapraszamy!

 

Comments are closed.