Home   aktualności   Informacje dotyczące rekrutacji na rok 2018/2019

Informacje dotyczące rekrutacji na rok 2018/2019

Szanowni Państwo!

Już niedługo rozpoczyna się rekrutacja do placówek oświatowych na terenie naszej gminy.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przyjmujemy

w dniach 23 lutego – 1 marca w Sekretariacie.

Na wnioski rodziców dzieci nie uczęszczających do Topoli czekamy

w dniach 2-19 marca

 

Załącznik 1 – Wzór wniosku o przyjęcie do placówki - WNIOSEK 2018 2019

Załącznik 2 – Wzór deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego - DEKLARACJA 2018 2019

Terminy rekrutacji określone zostały w Zarządzeniu Wójta Gminy Raszyn z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn.

Zasady i kryteria rekrutacji opisane są w Uchwałe Nr XLVII/438/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Podumowane informacje na temat zasad, terminów i kryteriów rekrutacji znajdziecie Państwo tutaj.

 

 

Comments are closed.