Home   aktualności   Terminarz rekrutacji do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2018/2019

Terminarz rekrutacji do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w Gminie Raszyn, na rok szkolny 2018/2019.

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59):

  • Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego,
  • Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego,
  • Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego,
  • W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), rekrutacja będzie się odbywała dwuetapowo – w pierwszym etapie w oparciu o kryteria ustalone bezpośrednio w treści ustawy, natomiast w etapie drugim w oparciu o kryteria dodatkowe, punktowane ustalone przez Radę Gminy Raszyn w uchwale Nr XLVII/439/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zasady i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018:2019 do przedszkoli publicznyc… 2018-02-01 23-06-13

Więcej informacji: http://raszyn.pl/informator/oswiata/artykuly/zasady-i-terminy-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-i-postepowaniu-uzupelniajacym-w-roku-szkolnym-2018-2019-do-przedszkoli-publicznych-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-dla-ktorych-gminy-raszyn-jest-organem-prowadzacym/

 

Comments are closed.