Home   aktualności   Misja przedszkola

Misja przedszkola

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym,jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu”

Robert Fulghum

Misją naszej placówki jest tworzenie, w porozumieniu z rodzicami, optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju każdego dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb, możliwości i predyspozycji.

Projektując działania wychowawczo-dydaktyczne wykorzystujemy nowe nurty pedagogiki przedszkolnej:

  • Pracujemy w oparciu o program „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, pozwalający rozwinąć u dzieci możliwości umysłowe i uzdolnienia do uczenia się matematyki w szkole.
  • Dbamy o prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci realizując wspólnie z Fundacją ABC XXI Program Zdrowia Emocjonalnego projekt „Dzieciństwo na całe życie”
  • Inspirujemy aktywną postawę dziecka wobec ochrony środowiska
  • Prowadzimy działania sprzyjające kształtowaniu postaw prozdrowotnych
  • Wspomagamy dzieci w rozwijaniu ich możliwości twórczych
  • Dążymy do jak najpełniejszej obecności rodziców w życiu przedszkola. Ich zaangażowanie stanowi nie tylko wsparcie dla naszych działań, ale również buduje specyficzną atmosferę naszej placówki
  • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i radzenia sobie z porażkami. Dajemy dużo swobody do własnych poszukiwań i eksperymentowania. Dbamy o zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka, w tym potrzeby bezpieczeństwa i szacunku
 

Comments are closed.